Työaikatutkimukset

Aikatutkimusten tavoitteena on todentaa päivittäinen ajankäyttö, mitä tehdään ja mitä saadaan aikaan työpäivien aikana. Tutkimuksen yhteydessä voidaan kirjata myös monia muita edeltä sovittuja työn tekemiseen liittyviä asioita.

Tutkimusten tarkoituksena on saada todellista tietoa, jonka avulla voidaan kohdentaa kehitystoimenpiteet oikeisiin kohteisiin. Selvitettäviä asioita voivat olla:

 • Tunnetaanko työpäivän ajankäytön jakauma?
 • Ovatko työmenetelmät ajan tasalla?
 • Ovatko ohjeet riittävät?
 • Onko henkilökunta riittävästi perehdytetty?
 • Tunnetaanko henkilöstön tai tuotteiden kuormitustilanne?
 • Tunnetaanko yrityksen kapasiteetti ja mahdollisuudet?
 • Onko tuotannonohjaus optimaalisella tasolla?
 • Tunnetaanko tuotteiden omakustannushinnat riittävällä tarkkuudella?
 • Ovatko materiaalivirrat rationaaliset ja joustavat?
 • Onko vastuut selvästi jaettu ja tunteeko henkilöstö ne?
 • Hallitaanko muutokset ja osataanko ongelmat ratkaista?
 • Mitkä toiminnot ovat yrityksen todelliset pullonkaulat?

Tässä vain joitakin esimerkkejä, mitkä yrityksessä on ratkaistava. Aikatutkimukset auttavat kohdentamaan kehitysaskeleet siten, että itse kehitystyölle asetetut tavoitteet toteutuvat.

Työaikatutkimukset tehdään Excel-pohjaisilla tutkimusohjelmilla, jotka räätälöidään jokaista tutkimusta varten siten, että halutut tiedot saadaan tulostettua vaivattomasti käyttöön.