Tuottavuuden kehittäminen

Tavoitteena on toiminnan tuottavuuden kehittäminen siten, että kaikki tuottavuuteen vaikuttavat osa-alueet ovat tarkastelun kohteena.

Tarkoituksena on tunnistaa tuottavuuteen vaikuttavat asiat ja määritellä niiden merkityksellisyys toiminnassa, sekä ohjata toiminta tuottavampaan ja kokonaistaloudellisesti parempaan suuntaan.

Koulutuksen ja keskustelujen avulla luodaan kehitystoimille otollinen ilmapiiri ja sovitaan yhteistyötavoista. Tilastotietojen, työntutkimuksen ja toimintojen kuvaustekniikoiden avulla määritellään kehityskohteet ja laaditaan suunnitelmat sekä tavoitteet toimenpiteille. Sovitaan tulosten seurantamenetelmistä sekä raportoinnista.