Organisaation kehittäminen sekä johtamis- ja henkilöstövalmennus

Tavoitteena on itseohjautuva ja oppiva organisaatio, jossa vastuu kohdentuu oikein ja päätöksenteko tapahtuu nopeasti sekä oikeassa paikassa.

Tarkoituksena on organisaation valmentaminen muutokseen ja toimintansa omaehtoiseen kehittämiseen.

Konsultoinnin ja/tai koulutuksen toteutukselle määritellään tavoitteet ja toimenpiteet. Toimenpiteet sovitaan aina tapauskohtaisesti lähtötilanne huomioiden.

Nykytilan kirjaaminen

  • prosessikuvaukset
  • reunaehdot

Uuden toimintatavan suunnittelu

  • johtamismalli, ryhmät, tiimit
  • tehtävien ja vastuun määrittely
  • tekemisen edellytykset, tekniikka, tiedonkulku, logistiikka

Koulutus ja harjoittelu

  • uuden toimintatavan edellyttämä koulutus
  • uusien tehtävien harjoittelu
  • jatkuva kehittäminen

Toteutus pyritään tekemään yhteistyönä niiden henkilöiden kanssa, joita kehittämistoimet koskettavat.