Palkitsemisjärjestelmien luominen

Tavoitteena on laatia sovituista asioista henkilöstöä palkitseva järjestelmä, joka auttaa yhteisön tulostavoitteiden toteutumisessa ja luo kehitysmyönteisen sekä työhyvinvointia edistävän ilmapiirin.

Tarkoituksena on sopia koko henkilöstön näkemykset yhteneviksi palkitsemisperusteista ja määritellä menettelytavat palkitsemisen toteutumisesta, seurannasta sekä järjestelmän uudistumisesta.

Ulkopuolisen kehittäjän tuomista ja jo olemassa olevista näkemyksistä kootaan palkitsemisperusteiden reunaehdot ja tavoitteet sekä yhteisesti sovitaan käytettävistä tunnusluvuista ja koelaskelmista, joita tehdään ennen järjestelmän käyttöönottoa.