Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät

Tavoitteena on antaa asiantuntija-apua asiakasyrityksen henkilöstölle toimintajärjestelmien rakentamisessa. Toimintajärjestelmä voi koostua joko yksittäisistä laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmistä tai niiden yhdistelmistä.

Tarkoituksena on luoda kokonaiskuva yritykseen soveltuvasta järjestelmästä ja antaa henkilöstölle valmiudet järjestelmän mukaiseen toimintaan.

Järjestelmä voidaan rakentaa esimerkiksi hyödyntäen standardeja ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys ja –turvallisuus) soveltuvin osin.

Kehittämistyö toteutetaan projektinomaisesti asiakasyrityksen valmiudet ja edellytykset huomioiden.

Kehittämisprojekti etenee pääsääntöisesti seuraavasti:

  1. Tavoitteiden asettaminen ja projektisuunnitelman laatiminen
  2. Henkilöstövalmennus (laatu / ympäristö / työterveys ja -turvallisuus)
  3. Järjestelmän rakentaminen vaiheittain (pienryhmätyöskentelyinä)
  4. Tarvittavien dokumenttien laatiminen
  5. Henkilöstön opastus järjestelmän mukaiseen toimintaan
  6. Sisäiset auditoinnit
  7. Johdon katselmus
  8. Tavoitteen toteutumisen varmistaminen

Kaikista muista toimintajärjestelmän rakentamiseen liittyvistä konsulttipalveluista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.